De Kunstroute Veenendaal is een jaarlijkse tentoonstelling c.q. atelierroute van professionele beeldende kunstenaars in Veenendaal en directe omgeving gedurende een weekend in september of oktober. 

Voor meer info:

Secretariaat:
Annemieke Vink
Tel. 0634375750

of stuur een bericht naar:

info@kunstrouteveenendaal.nl

 

De Kunstroute Veenendaal maakt deel uit van de Stichting Kunstplatform Veenendaal
Deze stichting stelt zich ten doel de kunst en cultuur in stand te houden, uit te dragen en in al zijn uitingsvormen te bevorderen.
Activiteiten van de stichting zijn: de Kunstroute Veenendaal, Beeldend Veenendaal, Gedichten op muren, de stadsdichter, het Cultureel Café en Theater bij de Buren.

http://www.kunstplatformveenendaal.nl

Bij de activiteiten van de Stichting Kunstplatform Veenendaal  geldt het onderhavige Privacyreglement.