Speelplezier eindigt niet met het einde van de kindertijd. Mijn handen passeerden de meest uiteenlopende technieken – tekeningen, schilderijen, objecten, animaties. Mock-uptechnieken van speelsheid houden verband met de terugkeer naar de natuur, de waarheid en de eenvoudige manier van leven. Het herstel van naar achteren gerichte omwegen en bosvondstaten herinneren ons aan waar we toe behoren.

Bezoekadres
Ava Shemba Janovská

Het Ontmoetingshuis
Spiesheem 54
3907NJ Veenendaal

Mijn locatie
Bereken route